Adiunkt 500SC – czym jest?

To środek chwastobójczy. Stosowany w pszenicy ozimej, do użytku profesjonalnego. Jako że jest to jedno z podstawowych zbóż używanym w przemyśle spożywczym, niezwykle istotne jest skrupulatne wykonywanie zabiegów agrotechnicznych dla prawidłowego rozwoju plantacji rośliny właśnie.

 Specyfika Adiunkta 500SC

Adiunkt 500SCStosowany jest w okresie jesiennym. Po rozcieńczeniu z wodą, aplikowany na liście pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym. Swój największy efekt działania zyskuje we wczesnej fazie wzrostu chwastów, jak na przykład w czasie kiełkowania lub w fazie siewek. Sprzyja temu dodatkowo optymalna wilgotność gleby. Na Adiunkt 500SC uwrażliwiony jest między innymi: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, a także przetacznik perski i wyka ptasia. Z kolei do chwastów opornych na działanie tego środka zalicza się mak polny. Co więcej, nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawnych następczo. Rozcieńczany jest z wodą, zwykle w proporcjach: 200-300l/ha. Należy pamiętać, że zabieg wykonuje się jednorazowo, przy średniokroplistym opryskiwaniu. Podczas wykonywania oprysku nie należy jeść pić ani palić. Do tego stosować odzież ochronną. Sam opryskiwacz na koniec dokładnie umyć, ale poza obszarem występowania wód gruntowych. Przechowywać roztwór natomiast w miejscu niedostępnym dla osób trzecich. Jako że jest to substancja niebezpieczna, opróżnione opakowanie oddać trzeba do producenta lub miejsca uprawnionego do utylizacji odpadów niebezpiecznych.

W tym wszystkim nie zapominajmy o tym, że nie wolno wchodzić na teren plantacji, aż do całkowitego wyschnięcia oprysku na liściach. Ważne jest również wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości do 10 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo. W przypadku bezpośredniego kontaktu z substancją, stosować leczenie objawowe.