Co warto wiedzieć o płynności finansowej firmy?

Płynność może nabierać innego znaczenia w zależności od kontekstu, ale zawsze wiąże się z jednym: aktywami finansowymi. Płynność jest ważna, ponieważ pokazuje, jak elastyczna jest firma w wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań finansowych i nieoczekiwanych kosztów. Dotyczy to również przeciętnego człowieka. Im większe są ich aktywa płynne, czyli oszczędności gotówkowe i portfel inwestycyjny w porównaniu do zadłużenia, tym lepsza jest ich sytuacja finansowa.

O płynności finansowej firmy

płynność finansowa firmyPłynność odnosi się do ilości pieniędzy, które są szybko dostępne na spłatę długów lub do wykorzystania na inwestycje. Wskazuje poziom dostępnej gotówki oraz szybkość, z jaką składnik aktywów finansowych lub papierów wartościowy może zostać zamieniony na gotówkę bez utraty znacznej wartości. Innymi słowy, ile czasu zajmuje sprzedaż. Płynność finansowa firmy występuje w dwóch podstawowych formach: płynności rynkowej, która dotyczy inwestycji i aktywów oraz płynności księgowej, która dotyczy finansów korporacyjnych. Płynność rynkowa odnosi się do płynności aktywów i tego, jak szybko można je zamienić na gotówkę. W efekcie, jak bardzo jest rynkowa, po cenach, które są stabilne i przejrzyste. Wysoka płynność rynkowa oznacza, że ​​istnieje duża podaż i wysoki popyt na aktywa oraz że zawsze będą sprzedawcy i nabywcy tego aktywa. Jeśli ktoś chce sprzedać składnik aktywów, ale nie ma go komu kupić, to nie może być płynny.

Płynność to nie to samo co rentowność. Na przykład akcje spółki notowanej na giełdzie są płynne: można je szybko sprzedać na giełdzie, nawet jeśli straciły na wartości. Zawsze znajdzie się ktoś, kto je kupi. Inwestując, ważne jest, aby inwestor miał na uwadze płynność danego aktywa lub papieru wartościowego. Wśród inwestycji firmy najbardziej płynne aktywa to: konta oszczędnościowe/rynkowe, akcje w obrocie na głównych giełdach i funduszach giełdowych.