Czarne matryce fotopolimerowe

Czarny fotopolimer, znany również jako PVA-SbQ, jest rozpuszczalnym w wodzie polimerem składającym się z sadzy, środków powierzchniowo czynnych i rozpuszczalnika. Czarny fotopolimer jest dobrą substancją chroniącą przed światłem o wysokiej nieprzezroczystości i rozdzielczości. Sadza naładowana ujemnie jest odpowiednia dla matryc fotopolimerowych, ponieważ mniej odbija światło. 

Właściwości matryc fotopolimerowych

matryce fotopolimeroweCo więcej, wytwarzanie czarnej matrycy z wykorzystaniem tego fotopolimeru charakteryzuje się niskim współczynnikiem odbicia światła i zanieczyszczeniem. W przypadku biokompozytów istotne jest uwzględnienie właściwości matryc fotopolimerowych. Dzieje się tak, ponieważ biokompatybilne materiały składają się zwykle z matrycy fotopolimerowej i wypełniaczy. Odpowiednie modyfikacje muszą umożliwiać równomierne rozprowadzenie glinki w matrycy polimerowej. Jednak użycie nadmiaru dyspergatora może zniszczyć matryce fotopolimerowe. Ponadto nadmiar dyspergatora może powodować niejednorodne rozmieszczenie gliny, aglomerację i/lub utratę powierzchni próbki. Utworzenie hybrydowego spoiwa organiczno-nieorganicznego o grubości 0,4-1 mm osiągnięto przez kondensację hydrolityczną kopolimeru N-winylopirolidonu winylotrietoksysilanu z pre-zolem. Stwierdzono, że stosunek prezolu do kopolimeru wynosi 1:1. W hybrydowym materiale fotopolimerowym o grubości 0,46 mm zarejestrowano hologramy refleksyjne. Przejściowa selektywność kąta hologramu wynosiła 0,17°. Materiał skurczył się o 0,7%. Właściwości piezoelektryczne fotopolimerów zależą od ich łączności i stanu polaryzacji, przy temperaturze i czasie trwania polaryzacji ustalonymi na 100 stopni Celsjusza.

Współczynnik ładunku zmienia się w zależności od pól polaryzacyjnych. Dla porównania, piezoelektryczna właściwość kwarcu jest większa niż polifluorku winylidenu. Ta właściwość sprawia, że ​​fotopolimer jest przydatny w wielu zastosowaniach, w tym w wytwarzaniu i wykrywaniu dźwięku, wytwarzaniu wysokich napięć, a nawet w źródłach zapłonu.