Części instalacji nawadniającej

Pod wieloma względami to, co nazywamy instalacją nawadniającą, musi być dobrze dopasowane do miejsca konkretnego wykorzystywania. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że takie rozwiązania są zwykłe stacjonarne i muszą być z różnych powodów gotowe na intensywną eksploatację w różnych warunkach. Nawadnianie jest przecież procesem, który ma między innymi ratować rośliny przed zgubnym działaniem suszy.

Co może być nawadniane?

instalacje nawadniająceDuże rozwiązania pozwalające na nawadnianie konkretnej przestrzeni są wykorzystywane przede wszystkim tam, gdzie rosną drzewa owocowe lub warzywa. Są to oczywiście tylko wybrane przykłady zastosowań takich systemów, ponieważ w rzeczywistości może być z nich zdecydowanie więcej. Tym bardziej że mniejsze systemy tego rodzaju są z powodzeniem wykorzystywane również przez prywatnych użytkowników. Jeżeli chodzi o instalacje nawadniające, to bez względu na rozmiar mogą mieć one podobną budowę. Działanie takiej instalacji ma sens tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest ona rzeczywiście podłączona do konkretnego źródła wody. W tym źródłem może być między innymi studnia głębinowa z odpowiednią pompą. W przeciwnym wypadku właściciel instalacji będzie musiał zdecydować się na zakup pojemnych zbiorników i regularnie je uzupełniać. Z takich źródeł wody to cenna substancja trafia zwykle do węży lub podłogę w zależności od tego, o jakiej instalacji jest tutaj mowa. Nawet drobne różnice mogą mieć znaczenie.

Przecież system nawadniania kropelkowego będzie różnił się budową od systemu nawadniania podkoronowego. W każdym przypadku potrzebne będą zawory, które umożliwiają skuteczne odcięcie dopływu wody i regulowanie ciśnienia. Dlatego nawet w systemie opierającym się na zbiornikach pompa może być istotna. Za instalację nawadniania powinni odpowiadać fachowcy.