Do czego jest potrzebna moc bierna?

Ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną wymusza na elektrowniach stosowanie nowoczesnych rozwiązań pozwalających w znaczący sposób zredukować straty, które są związane z jej przesyłem i przetwarzaniem. Niestety strat nie da się wyeliminować całkowicie. Niektóre procesy wymagają bowiem zużycia energii, która nie jest wykorzystywana do zasilania czy napędu urządzeń.

Moc potrzebna do działania silników i transformatorów

kompensacja mocy biernejMowa tu o mocy biernej, która jest konieczna. Jest ona konieczna dla działania takich urządzeń jak transformatory czy silniki. W związku z tym istnieje konieczność jej wykorzystania w wyżej wymienionych układach. Ważnym pojęciem jest kompensacja mocy biernej, która pozwala w znaczący sposób obniżyć koszty użytkowania energii. Moc bierna może być bowiem pobierana bezpośrednio z elektrowni. Jest to jednak nieuzasadnione ekonomicznie ponieważ koszty przesyłu sprawiają, że rachunku za energię drastycznie wzrastają. U większych odbiorców takich jak chociażby zakłady przemysłowe, w których zainstalowane są urządzenia potrzebujące do swojego poprawnego działania mocy biernej stosowane są specjalne rozwiązania mające na celu jej kompensację. W tym celu w miejscu zapotrzebowania na moc bierną instalowane są baterie kondensatorów, które mają za zadanie pokrycie zapotrzebowania. Dzięki temu moc bierna nie musi być przesyłana przy pomocy sieci elektroenergetycznej z elektrowni.

Jest ona wytwarzana bezpośrednio na miejscu co sprawia, że maleją rachunki za wykorzystanie energii. W zależności od wielkości zapotrzebowania wykorzystywane są różne metody kompensacji mocy biernej. Najpopularniejszą z nich jest jednak zastosowanie baterii kondensatorów, które posiadają charakterystykę pojemnościową. Dzięki temu współczynnik mocy zbliża się do jedności co jest stanem docelowym.