Kilka słów o platformach i aplikacjach dedykowanych b2b

Często używany skrót b2b odnosi się najczęściej do sytuacji, w której jedna firma prowadzi transakcję handlową z inną. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy firma zajmuje się pozyskiwaniem materiałów w procesie produkcyjnym (np. Producentem żywności kupującym sól), lub też gdy firma potrzebuje usług innej firmy z powodów operacyjnych (dzieje się tak np. gdy producent żywności zatrudniający firmę księgową do badania ich finansów).

Użycie aplikacji dedykowanych b2b usprawnia prowadzenie firmy

aplikacja dedykowana b2bPomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi dojść może do relacji b2b np. gdy firma sprzedaje towary i usługi innej.Mamy z tym do czynienia chociażby wówczas, gdy np. detalista kupuje produkt końcowy od producenta żywności. Pojęcie B2B często przeciwstawia się  pojęciu business to consument(B2C). Cechą charakterystyczną handlu B2B często jest to, że strony relacji mają porównywalną siłę negocjacyjną, a nawet jeśli tak nie jest, każda ze stron zazwyczaj angażuje profesjonalnych pracowników i doradców prawnych podczas negocjowania warunków umowy, podczas gdy B2C kształtuje się w znacznie większym stopniu w warunkach asymetrii informacji. B2B e-commerce to natomiast pojęcie odnoszące się do handlu elektronicznego, Do sprzedaży produktów lub usługi między firmami dochodzi za pośrednictwem internetu za pomocą portalu sprzedaży online. Profesjonalnie opracowana aplikacja dedykowana b2b dla firm pozwala znacząco usprawnić ten proces. Ogólnie rzecz ujmując, służy ona poprawie efektywności dla firm.

Zamiast przetwarzania zamówień ręcznie – telefonicznie lub pocztą elektroniczną – z zamówieniami handlu elektronicznego mogą być przetwarzane cyfrowo, przy użyciu aplikacji dedykowanych. Rynek e-commerce w ostatnim czasie znacząco się zmienił. Przede wszystkim wzrosła ilość firm.