Kontrola legalności zatrudnienia

Legalność zatrudnienia jest sprawą bardzo ważną i każdy pracodawca powinien traktować tą kwestię jako priorytetową. Od pewnego czasu zmieniło się polskie prawo odnośnie zatrudniania ludzi z zagranicy. Niemniej jednak do tej pory informacja o tym nie do wszystkich dotarła i wielu pracodawców zatrudnia obcokrajowców w sposób nielegalny.

Kontrole w miejscach pracy

kontrola pipOrganem w naszym kraju, który stoi na straży legalności zatrudnienia jest Państwowa Inspekcja Pracy. Organ ten sprawdza również wszystkie szczegóły odnośnie tego jak pracodawca wywiązuje się z wypłacania pensji, czy prowadzi dobrą politykę odnośnie urlopów. Bez wątpienia jest to instytucja niezwykle potrzebna i tylko dzięki niej na rynku pracy panuje względny porządek. Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy mają możliwość karania pracodawców mandatami jeśli zauważą jakieś istotne niedociągnięcia lub naruszenie prawa. W ostatnim czasie szczególnie często te kary dotykają pracodawców zatrudniających Ukraińców w oparciu o oświadczenia pracownicze, które zezwalają obcokrajowcom na wjazd do naszego kraju i długi pobyt w celach zarobkowych. Dużo firm wystawia takie oświadczenia osobom z Ukrainy, które następnie nie pracują w Polsce i wyjeżdżają do krajów Europy Zachodniej. Kontrola PIP bardzo często dotyczy również handlu w czasie zakazanym. Mowa tu oczywiście o niedzielach, podczas których handel jest zakazany ustawowo i sprzedaż może być realizowana jedynie przez właściciela sklepu.

Ogólnie rzecz biorąc wielu pracodawców narzeka na organ jakim jest Państwowa Inspekcja Pracy. Niemniej jednak to właśnie dzięki nim respektowane są podstawowe prawa pracowników. Gdyby nagle ta instytucja przestała istnieć to szefowie firm czuliby się bezkarni i pracownicy byliby wykorzystywani do pracy za małe pieniądze i często by nie dostali urlopu wtedy gdy tego potrzebują.