Metody monitorowania bólu używane w szpitalach

 

Choroby, wypadki czy operacje zawsze wiążą się z odczuwaniem bólu przez pacjenta. Lekarze i pielęgniarki mają za zadanie odkryć jego źródło i je wyeliminować, lecz nie raz zdarza się, że samo oczekiwanie na usunięcie źródła bólu jest dla chorego nie do zniesienia. W takich sytuacjach niezbędne są techniki monitorowania bólu i próby jego zmniejszenia.

Metody monitorowania bólu

Monitorowanie bóluBól pojawia się u wielu pacjentów szpitali i jego poziom powinien być badany równie często jak ciśnienie tętnicze lub temperatura. Jakiekolwiek zmiany w tych pomiarach doprowadzają do interwencji lekarza, jednak natężenie bólu nie jest tak proste do zmonitorowania. W szpitalach stosuje się kilka metod mających na celu monitorowanie bólu pacjenta poprzez wizualizowanie go za pomocą różnego rodzaju skal i wykresów. Często używanym sposobem jest metoda VAS lub Wizualna Skala Analogowa, dzięki której pacjent może określić swój ból na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza całkowity brak bólu, a 10 ból nie do zniesienia. Skala słowna działa w podobny sposób, lecz dodatkowo opisuje kolejne punkty określeniami nawiązującymi do poziomu bólu. Skala Laitinena bada nie tylko nasilenie bólu, lecz również częstotliwość jego występowania, zażywania środków przeciwbólowych oraz to jak często ból uniemożliwia choremu aktywność ruchową. Pacjenci oceniają te podpunkty w skali od 0 do 4, gdzie 0 ma być sytuacją bezproblemową, a 4 częstą obecnością takiego problemu.

Poszczególne sposoby na zmonitorowanie bólu u pacjenta muszą być powtarzane cyklicznie, aby można zauważyć czy sposoby leczenia przynoszą efekty i poziom bólu się zmniejsza. Pacjenci szczerze przekazując informacje na temat swojego stanu pomagają lekarzom i pielęgniarkom przygotować im odpowiedni sposób leczenia, aby pozbyć się problemu.