Oznaczenia polskich samolotów wojskowych

Szachownica to symbol polskiego lotnictwa, który obecny był od pierwszego wprowadzenia maszyn latających do formacji wojskowych. Przez lata był kilkakrotnie zmieniany i modernizowany, aczkolwiek pozostaje on do dzisiaj znakiem rozpoznawczym polskich samolotów wojskowych oraz maszyn latających, zarówno typowo bojowych jak i pojazdów wsparcia.

Szachownice lotnictwa polskiego

biało czerwona szachownicaW odtwórstwie rzadko zdarzają się drużyny, które mają działające maszyny latające, a takich ekip na świecie jest zaledwie kilka. Mamy więc niemały powód do dumy, posiadając jeden ze starszych samolotów, wyprodukowanych kilkanaście lat przed drugą wojną światową, w niemal idealnym stanie. Samolot ten jest przez nas regularnie używany na pokazach, więc musiał być oznaczony zgodnie z wytycznymi z epoki, by mieć jakąkolwiek wartość historyczną. Przede wszystkim, okazało się iż prawie popełniliśmy błąd przy nanoszeniu szachownic na kadłub, gdyż w tamtym okresie biało czerwona szachownica była odwrócona w porównaniu do obecnie używanej, i nie posiadała obecnie często widywanych brzegów. Oznaczenie lotnictwa było jednak umieszczane tak jak na dzisiejszych samolotach, a na kadłubie było znacznie większe i zdecydowanie bardziej widoczne. Podobną sytuację z szachownicą na kadłubie miała zaprzyjaźniona drużyna, posiadająca zabytkowy śmigłowiec z lat siedemdziesiątych, który pierwotnie służył straży granicznej do przeprowadzania ewakuacji medycznych.

Szachownice straży były bowiem całkowicie odmienne od typowo lotniczych oznaczeń, i przede wszystkim były okrągłe, od razu odróżniając się od szachownic na śmigłowcach wojsk lotniczych. Taka różnica oznaczeń pozwala od razu zidentyfikować formację w której dana maszyna służyła, a tym samym którą dana drużyna odtwarza.