Usługi księgowe w Warszawie

 

Na rynku usług księgowych działa bardzo dużo podmiotów. Są to małe jednoosobowe przedsiębiorstwa jak i duże międzynarodowe biura księgowe. Rynek usług księgowych jest bardzo rozdrobniony. Księgowy jest jednak potrzebny każdej firmie i wciąż brakuje na rynku podmiotów świadczących usługi obsługi księgowej. Rynek usług księgowych cały czas się rozwija. 

Usługi pełnej księgowości

biuro rachunkowe dla spółek warszawaProwadzenie ksiąg rachunkowych różni się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz formy prawnej przedsiębiorstwa. Małe firmy mogą prowadzić uproszczoną księgowość na zasadach książki przychodów i rozchodów. Duże firmy muszą prowadzić pełną księgowość. Zgodnie z polską ustawą o rachunkowości wszystkie przedsiębiorstwa muszą na koniec roku obrotowego sporządzać sprawozdanie finansowe, które składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej. Wszystkie te trzy elementy sprawozdania finansowego są obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Spółki, szczególnie spółki prawa handlowego, są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Wiele firm zleca prowadzenie rachunkowości biurom rachunkowym. W Warszawie nie będziemy mieli problemów ze znalezieniem biura rachunkowego, które poprowadzi pełną księgowość. Jeżeli wpiszemy w przeglądarkę internetową frazę biuro rachunkowe dla spółek Warszawa znajdziemy wiele podmiotów świadczących usługi pełnej księgowości.

Rynek usług księgowych w Warszawie jest mocno rozdrobniony. Dominują małe biura rachunkowe, ale bardzo dużo jest też dużych międzynarodowych firm. Usługi księgowe oferowane są także przez banki. Wiele banków do konta firmowego oferuje jako usługę komplementarną prowadzenie księgowości. Ofertę prowadzenia ksiąg rachunkowych posiadają także operatorzy telefonii komórkowej.