Zalety zabawek Montessori

Metoda Montessori jest nowatorskim systemem wychowawczym dla dzieci w wieku od pięciu do dziesięciu lat. Stworzona została przez włoską lekarkę. Metoda ta w założeniu pomaga we wszechstronnym rozwoju dziecka, który odbywa się dzięki nauce poprzez zabawę.

Na czym polega fenomen zabawek Montessori?

zabawki MontessoriWedług założeń metody Montessori każde dziecko powinno mieć możliwość rozwijania się we własnym tempie. Uczy się również samodzielności przy wspierającym udziale dorosłych. Kluczowe jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i wyzwolenie w nim gotowości do przyswajania wiedzy poprzez zabawę. Jakie cechy powinny posiadać zabawki Montessori? Przede wszystkim muszą zachęcać dziecko do podejmowania aktywności, ćwiczenia motoryki oraz rozwijania kreatywności. Zabawki wykorzystywane w tej metodzie nie mogą zatem generować zbyt wielu bodźców. Powinny jednak być estetyczne, kolorowe i ładne. Dzięki temu wzbudzą zainteresowanie u dziecka. Dobrze by było, aby za ich pomocą dzieci wykonywały różne prace. Cechą charakterystyczną zabawek Montessori jest stymulowanie wielu różnych zmysłów – wzroku, słuchu, dotyku oraz smaku. Podstawowym zadaniem wychowawcy jest wspieranie podopiecznych w ich dążeniach do poznawania otaczającego świata. Każde dziecko uczy się we własnym tempie. Wskazane jest zatem zindywidualizowane podejście do każdego z wychowanków. Dziecko nie powinno czuć  na sobie presji ze strony otoczenia. Co ważne, metoda Montessori przeznaczona jest dla wszystkich dzieci, a nie tylko dla takich, które mają problemy z nauką.

Według założeń metody Montessori dziecko, któremu poświęcono wiele uwagi i opieki, w przyszłości wyrośnie na osobę silną i zrównoważoną emocjonalnie. To właśnie najwcześniejsze lata życia człowieka okazują się kluczowe dalszym rozwoju małego człowieka.