Zatrudnianie pracowników ze wschodu

 

W Polsce coraz bardziej popularne stało się zatrudnianie na okres tymczasowy osób pochodzących ze wschodnich sąsiednich krajów. Zwykle właśnie pracodawcy zabiegają o tego typu pracowników. Niezbędne jest jednak ustanowienie odpowiednich ram prawnych.

Zasady zatrudniania tymczasowych pracowników ze wschodu

pracownicy tymczasowi ze wschoduWidzimy więc, że pracownicy tymczasowi ze wschodu muszą mieć zagwarantowane w Polsce odpowiednie warunki. Należy zauważyć, że obowiązuje nas w sposób jasny i klarowny zasada traktowania pewnych okoliczności lub wydarzeń mających miejsce na terytorium innego kraju, tak, jak gdyby miały one miejsce na terytorium Polski, której ustawodawstwo ma w danej sytuacji zastosowanie. Nie powinna kolidować z zasadą sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania spełnionych na podstawie ustawodawstwa innego państwa wraz z okresami spełnionymi na podstawie ustawodawstwa właściwego państwa. Odnosi się do tego, że niedawno wprowadzono europejską legitymację zawodową służącą umocnieniu rynku wewnętrznego oraz wspieraniu swobodnego przepływu specjalistów przy równoczesnym zapewnieniu bardziej efektywnego i przejrzystego uznawania kwalifikacji zawodowych. W szczególności legitymacja ta jest przydatna do ułatwienia czasowej mobilności i uznawania kwalifikacji. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że uznawanie kwalifikacji dotyczy lekarzy, pielęgniarek, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, położnych, a także farmaceutów. Widzimy więc, że są to zawody związane z wykonywaniem działalności medycznej.

Zatrudniamy w Polsce na coraz szerszą skalę osoby pochodzące z pobliskich krajów położonych na wschód od naszego. Musimy jednak zawsze mieć na względzie zasady dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych.